I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

fredag, mai 06, 2005

Gjennomføringsplan

Jeg har (med ymse innspill fra andre) laget en "gjennomføringsplan" for arbeidet med denne ressurspakken, som ligger i margen her (i Word-format). Innspill er velkomne.

Som vi ser er det et rikt mangfold av profesjonsutdanninger ved HiO, men det er noen "opphopningspunkter" i og med at det er flere som har interesse for et eller flere av følgende områder:
- barnet/ungdommen
- pasienten
- familien til den vi primært har å gjøre med
- kolleger
- andre vi kommer i kontakt med i vårt yrkesliv

Dermed tror jeg dette kan være noen fokuspunkter i arbeidet. Kommentarer?