I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

onsdag, juni 22, 2005

En stor gratulasjon...

...til læreplangruppa i LLH (ledet av Helle Nyhus) som ved hjelp av hardt arbeid - med gode argumenter og konkrete forslag - har klart å få forbedret læreplanene radikalt.

Arbeidet deres kan for tusenvis av ungdommer bli stående som det viktigste homofaglige arbeidet dette tiåret.

Se for eksempel artikkel i Dagsavisen for mer om saken.

fredag, juni 10, 2005

Utstilling

Etter forslag fra Leif (?) på idémyldringsmøtet har vi nå inngått avtale med læringssenteret i P52 om å ha en utstilling der noen uker i starten av vårsemesteret. Hovedideen er å synliggjøre hvilke ressurser som finnes for å arbeide med temaet homofili i profesjonsutdanningene. En komponent i dette blir å vise fram hvilken litteratur læringssentrene har på dette temaet.

Som vanlig kommer jeg med noen utfordringer:
1) Hva kan en slik utstilling hete?
2) Hva kan en slik utstilling inneholde? (Bortsett fra bøker, ser jeg jo for meg å vise fram videoer, brosjyrer fra foreninger etc. Det kan også være mulig å ha en PC som står og surrer på nettstedet vårt (som naturligvis ikke er laget enda). En tv som viser video er også mulig.) Hva kan være blikkfang? Hva er det spennende å trekke inn?