I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

mandag, august 01, 2005

Er manglende outing diskriminering av homofile?

I forrige nummer av Blikk blir Dagbladets Marie Simonsen sitert på følgende:

"Vi må helt klart ta selvkritikk på en del av det som har vært skrevet og ikke minst det som ikke har vært omtalt opp gjennom årene. Jeg mener for eksempel at vi begikk en urett mot Per-Kristian Foss da vi ikke omtalte hans samboerskap med Schibsted-direktør Jan-Erik Knarbakk. Foss hadde helt klart et habilitetsproblem i saker hvor Schibsted hadde økonomiske interesser. Hadde dette vært et heterofilt forhold, ville vi ha skrevet om det, men av redsel for å bli beskyldt for å bedrive outing, lot vi være å skrive om det. Dette er diskriminering, og i ettertid ser jeg at det var en feilvurdering."

Dette er kanskje et eksempel på noe journaliststudentene ville hatt glede av å diskutere?

Er det andre som har ideer om hva journaliststudenter burde ha tenkt over om homofili i løpet av utdanningen?

Gjennomgang av rammeplanene

Jeg har nå tatt en kjapp gjennomgang av rammeplaner og fagplaner i alle profesjonsutdanningene ved HiO. Resultatet ligger her.

Det jeg har gjort er at jeg har gjort en opptelling av enkelte ord i ramme-, studie- og fagplaner. Det viser seg (ikke overraskende) at ord som "homofili" i svært liten grad er med i planverket. Jeg har også (for sammenlikningens skyld) sett hvor mange ganger ordene "flerkulturel*" og "kjønn" er med, og det viser seg at det ER mulig å inkludere slike perspektiver i planene.

Dernest har jeg lest/skummet gjennom planene på det øverste nivået (det vil si ramme- eller studieplaner) og notert meg de stedene det står mål som ut fra mitt skjønn har med homofili å gjøre. Dette er ganske mange steder, og de fleste profesjonsutdanninger har med slike formuleringer. Dette er imidlertid formuleringer som ikke går konkret på homofili, og det finnes sikkert muligheter for IKKE å tolke homofili inn i dem.

For ordens skyld: jeg er naturligvis ikke fagmann på alle disse områdene. Jeg er ytterst interessert i innspill fra alle om ting jeg har oversett eller tanker man gjør seg når man ser dette.