I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

mandag, desember 19, 2005

Versjon 1.0!

Da er vi kommet så langt at versjon 1.0 foreligger. Det er så langt vi rakk innen nyttår. Med litt utadrettet virksomhet i tiden framover (blant annet utstilling), er det håp om at vi får flere innspill å jobbe med på våren.

fredag, desember 09, 2005

Utstilling!

HiOHL lager utstilling i biblioteket i P52 som skal stå fra 9.1.06 og seks uker framover.
Bjørn og Leif har hatt en idedugnad. I tillegg har Bjørn hatt et møte med bibliotekar. Bjørn har laget en sjekkliste over praktiske ting vi må få ordnet.
Leif tar kontakt med rektor for å høre om han vil åpne utstillingen (evt. prorektor).
Her kommer ideene våre så langt. Og vi trenger ideer og innspill og gjerne praktisk hjelp!!!
Vi har til rådighet:
3 glassmontere
5 oppslagstavler som henger ved siden av hverandre
ca 6 kvadratmeter gulvplass.

Glassmontrene:
Utstille bøker, med små kommentarlapper. Bøkene tas primært fra bibliotekets samlinger. Vi kan f.eks sortere bøkene i faglitteratur, skjønnlitteratur, barne- og ungdomslitteratur.
På kommentarlappene kan vi få fram noen sider ved arbeidet med ressurspakken og generelt om betydningen av en romslig mangfoldkultur.

Hvem kommer ut av skapet i dag?
I en av glassmontrene – som vi delvis dekker til og lager et kikkhull – presenteres hver dag en ny homoseksuell. Forslag. 5 forfattere, 5 musikere, 5 vitenskapsmenn/kvinner, 5 ansatte, 5 studenter, 5 homopionerer. Se eksempel nedenfor.

Oppslagstavlene
De fem tavlene henger tett – og kan eventuelt ses som en helhet. De bør være blikkfanget. Lite – men provoserende - tekst. Tittel på utstillingen. Noe grafisk. Vi trenger hjelp!!!!

Gulvplass
DVD-spiller og fjernsyn der de som ser utstillingen kan kjøre kortfilm. Det kan være forskjellige filmer, men vi må få avklart rettigheter. (Bjørn er i gang med det). Bjørn har foreløpig ide om å vise ”Different”. Kom med flere ideer. Det enda uåpnede biblioteket til LLH-Oslo har en del filmer vi kan spørre om å få låne.

Bord med brosjyrer, magasiner og gjestebok. I gjesteboka kan folk skrive ned ytringer. Det kan bli fin dokumentasjon i forhold til holdninger som fins i miljøet vårt.

Tema og tittel for utstillingen
Temaet er jo å sette fokus på ressurspakken, betydningen av å ha kunnskap om homofili i yrket man skal ut i. Men det handler også om å åpne kulturen på HiO.
Men hva skal utstillingen hete?

Hjelp oss å assosiere:
- Grønne neser (Friele-uttrykk)
- Usynlig og selvlysende
- Kom ut! Igjen og igjen og igjen og igjen…
- Trenger vi virkelig å vite…

Ta kontakt med oss!
Bjorn.smestad@lu.hio.no
Leif.askland@lu.hio.no


Pyotr Ilich Tchaikovsky, (1840-1893)

Pyotr Ilich Tchaikovsky var en av de ledende komponister I slutten av det nittende århundret. Han var elsket for sine balletter, symfonier, operaer osv. Han ble en av de mest populære komponister I verden og inspirerte homsekulturer som oppdaget temaer knyttet til forbudt kjærlighet I musikken hans
Til nylig var kunnskapen om Tchaikovskys liv som homoseksuell mindre tilgjengelig enn musikken hans. Selv om noen av brevene og dagbøkene hans overlevde, ble de fleste av hans personlige notater gjemt bort, ødelagt eller forandret, særlig undre Sovjetperioden i russisk historie.
Selvmordet hans blir knyttet til hans seksuelle legning

Kilde: http://www.glbtq.com/

onsdag, desember 07, 2005

Førskolelærerutdanningen

Leif Askland har skrevet et utkast til delen som omhandler førskolelærerutdanningen. Som vanlig er vi ivrige på å få innspill til justeringer/forbedringer.

(Utkastet er innarbeidet i utkastet til ressurspakke som ligger i høyremargen her...)

mandag, desember 05, 2005

Journalistutdanningen

Jeg har nå inkludert en drøy side om journalistutdanningen. Det hadde vært supert om noen som har greie på og meninger om den utdanningen kunne komme med innspill på den...

torsdag, desember 01, 2005

Ny versjon...

En ny versjon av ressurspakka er lagt ut i dag. Arbeidet går sakte framover, men den begynner etter hvert å ta form. Det betyr også at det blir stadig mer aktuelt å komme med innspill om ting som mangler eller som kan forbedres.