I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

tirsdag, mars 28, 2006

Vil du være med og gjøre helsetjenesen for lesbiske bedre?

***Dette er en "annonse" for et forskningsprosjekt, og har ikke direkte med FHiOHL å gjøre***

Forskning viser at det ikke alltid er så lett å si til legen at man er lesbisk, selv når dette har betydning for det som legebesøket gjelder. Dette kan skyldes at pasienten har dårlige erfaringer fra tidligere legebesøk, eller at hun antar at legen vil møte henne på samme måte som andre hun har møtt. Resultatet kan bli dårlige helsetjenester.
Vi vil prøve å endre på dette. Vi vil derfor gjennomføre en studie med lesbiske kvinner som har erfaringer der allmennlegen reagerte negativt på at de er lesbiske. Vi er tilknyttet Universitetet i Bergen, men arbeider i Oslo. Vil du være med i et gruppeintervju om dette temaet? Ta kontakt med Mari Bjørkman.

Mari Bjørkman tlf kveld og helg: 97 52 73 47, epost: mari.bjorkman@chello.no