I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

fredag, august 24, 2007

Forebygging og håndtering av homofobisk erting i ungdomsskolen

I dag havnet følgende hefte i min posthylle:

"Førebyggjing og handtering av homofobisk erting i ungdomsskulen. Oversikt og forslag til tiltak" av Hilde Slåtten, Norman Anderssen og Elisabeth Fosse - utgitt ved Avdeling for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Heftet er interessant, fordi det setter homofobisk erting inn i den sammenhengen det noen ganger hører hjemme i, nemlig skolens generelle antimobbearbeid. Spesielt legges det vekt på å presisere at homofobisk erting ikke kan være uskyldig - selv om ertingen oppleves som uskyldig både av erter og ertet, bygger den på en samforståelse av at det å være homo er noe negativt.

I det arbeidet jeg har gjort, både gjennom FHiOHLs ressurspakke og i arbeidet med LLHs læremiddelpris, har jeg sett mer på den andre siden av saken, nemlig at elevene trenger kunnskaper. Derfor reagerer jeg litt på at det i heftet står at
Somme elevar veit ikkje forskjellen på "homo" og "hetero" sjølv om dei bruker ordet "homo" på ein nedsetjande måte. Difor kan det vere ein god ide å undervise i desse tema.

Dette forekommer meg å være en litt svak formulering. Men dette er som sagt ikke heftets hovedinteresse.

Det er flott at det gjøres forsøk på å bevisstgjøre lærere og skoleledere på at homofobisk erting må inn i handlingsplaner og handlinger mot mobbing. Jeg finner ikke heftet på nettet, men håper at det havner der relativt snart.