I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

mandag, mai 12, 2008

Bok og nettsted

Fra Turid Eikvams mailer på Homonettverkets mailliste har jeg fanget opp følgende to ting som er høyst relevante for ressurspakka vår:

Malene Fenger-Grøndahl & Marianne Nøhr Larsen: Den forbandede kærlighed
-14 fortællinger om homoseksuelle, og kulturel mangfoldighed (se CDR-Forlag.

http://sexualitystudies.net/ - nettsted for seksualitetsstudier.

...og så har jeg blitt tipset om at LLH-OA har utarbeidet ressurser som skal bli tilgjengelige fra Oslo Kommunes nettsider - snart...

fredag, mai 09, 2008

Nytt arbeid i gang!

FHiOHL har fått ny bevilgning til et nytt månedsverk for å videreutvikle ressurspakka, og på et møte på onsdag bestemte FHiOHL seg for en litt annen organisering enn sist. Denne gang gis en del av ressursen til en redaktørfunksjon (som blir undertegnede), mens resten av ressursen brukes som honorar til mennesker som får i oppdrag å skrive spesifikke deler av ressurspakka.

Dermed er utfordringen klar til alle: alle mulige innspill til ressurspakka, små og store, bes sendes til meg - bjorn.smestad@lu.hio.no.

Det vil være hyggelig å høre fra folk som har brukt ressurspakka og deres erfaringer, men også å høre om hva som mangler for at den skal bli tatt i bruk.

Vi tar vel sikte på å ha en ny utgave av ressurspakka klar til vårsemesteret 2009.

Etiketter: ,