I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

fredag, november 14, 2008

5. desember var det et møte i homoforskningsnettverket om "Lærerutdanningens forhold til kjønn og seksualitet", som nevnt i tidligere innlegg. (Se Seminarprogram for homoforskningsnettverket.)

Åse Røthing holdt et innlegg som hovedsaklig dreide seg om hvordan undervisningen i skolen om seksualitet foregår. Hun har sammen med Stine H. Svendsen skrevet en rapport med tittelen "Undervisning om seksualitet ved ungdomsskolene i Trondheim kommune" på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Denne rapporten må jeg opplagt lese nøye. Et eksempel på en konklusjon (fra sammendraget): "Undersøkelsen viser at det i begrenset grad undervises om kjønn, kjønnsroller og seksualitet i sammenheng med hverandre." Det er interessant!

Røthing og Svendsen kommer for øvrig med en bok snart.

Etter Røthing holdt Johanne Husebye, lærerstudent ved HiO, et innlegg fra studentperspektiv. Hun opplever at "hore" og "homo" er å høre "hele tida" i skolen, og at det er utrolig mye seksualisering i skolen. Hun opplevde ikke at studentene gjennom studiene på HiO ble forberedt på dette.

Jeg holdt innlegget som jeg gjenga i et tidligere innlegg. En student fra HiO som var til stede, reagerte litt på at de få studentene som skriver oppgave om homofili når studentene kan velge tema fritt, tas til inntekt i HiOs "homoregnskap". Det ble også gjengitt et interessant eksempel hvor en veileder ved HiO visstnok skal ha nektet en student å bruke ordet "skeiv", fordi veilederen oppfattet det som "radikalt bokmål" - studenten ble bedt om å bruke ordet "homofil". Hvis dette er riktig oppfattet, er det naturligvis en rød klut for tilhengere av skeiv teori, og et relativt pinlig eksempel på at også vi på HiO kan være for dårlig oppdatert.

Audun Herning, politisk rådgiver i KD, holdt det siste innlegget. Han mente at norsk skole i for sterk grad tar utgangspunkt i "norske, heterofile elever fra hjem med mange bøker". Han presiserte også at dette i hovedsak ikke skyldes vond vilje fra lærernes side, men manglende kunnskap. Herning fortalte om en lang rekke tiltak som regjeringen har på gang eller som allerede er satt i verk: læreplanene for skolen er tydeligere på at seksuelle legninger skal med, homofili skal inn i mangfoldsarbeidet i skolen, i manifest mot mobbing skal homofobisk mobbing sterkere med, det utarbeides materiell av utdanningsdirektoratet, lærerutdanningen skal endres, det blir ny formålsparagraf... Dette er interessante punkter, og akkurat nå tror jeg faktisk ikke at det står på viljen hos den øverste ledelsen av skoleverket. Men det er i den enkelte klassen viljen må gi seg utslag - hos den enkelte lærer, hos den enkelte rektor, hos den enkelte skoleledelse. Og da er det jo slik at press ovenfra kun gir noe resultat hvis det samtidig er et positivt press innenfra og fra elever og lokalsamfunn.

Det var ihvertfall et svært interessant møte. Og det er bare å brette opp ermene og jobbe...

Etiketter: , ,