I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

torsdag, november 13, 2008

Nytt brev fra departementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt et nytt brev til "universitet, vitenskapelige høyskoler og høyskoler" med tittelen "Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner". Brevet er datert 24.10.2008.

I brevet skriver KD: "Kunnskapsdepartementet oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta utfordringene lhbt møter i samfunnet på alvor og integrere lhbt-tematikken i relevante utdanningstilbud og forskningsprosjekt. Det er spesielt viktig at studenter i profesjonsutdanningene blir bevisstgjort og får kunnskap om lhbt-tematikken."

Det er nærliggende at de ulike institusjonene tar en gjennomgang av hvordan situasjonen er nå, tenker gjennom hvordan de har jobbet med temaet siden forrige brev fra departementet (i 2002) og ser på hva som må gjøres for å oppfylle departementets oppfordring...

Etiketter: ,