I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

mandag, januar 12, 2009

Mye skjer fram mot studiestart

Det er heldigvis en hel del som vil skje fram mot skolestart neste år. Allerede har jo boka Gay Kids kommet ut, og den kan brukes i skolen.

Innen skolestart kommer Utdanningsdirektoratet med et veiledningshefte om undervisning om homofili i skolen - skrevet for lærere. Dessuten kommer Cappelen Akademisk med Åse Røthing og Stine Helena Svendsens bok "Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning".

Og endelig kommer altså FHiOHLs ressurspakke for oss som underviser i profesjonsutdanninger.

Det kommer for øvrig også en ny stortingsmelding om lærerutdanning og etter hvert ny rammeplan. Og denne måneden diskuterer avdelingsstyret ved LUI (avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier) hvilke tiltak som kan settes i verk for å styrke undervisningen om homofili i våre utdanninger.

Etiketter: , , ,

fredag, januar 09, 2009

Homoforskning

Jeg leser for tida boka "Norsk homoforskning" samt den nye holdningsundersøkelsen "Holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (LHBT-personer): en landsomfattende representativ spørreundersøkelse, 2008". Ytterst interessant lesning, som vil berike ressurspakka på flere områder.

For øvrig er kapitlet om bibliotekarutdanningen nå ferdig, og vil være med neste gang jeg legger ut ei pdf-fil i høyremargen. Arbeidet går altså framover.

Etiketter: