I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

fredag, august 14, 2009

Ressurspakke 2.0 - ønske om innspill

Hva bør lærerutdannere, sykepleierutdannere, journalistutdannere, sosialarbeiderutdannere og bibliotekarutdannere vite om homofili? Hva bør utdanningene inneholde om homofili?

I løpet av høsten publiseres versjon 2.0 av "Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene". Nå er en "pre-release" lagt ut.

Målet med å legge ut en slik "pre-release" er at folk som er interesserte i temaet rundt om i Norge kanskje får ånden over seg, leser det de er spesielt interessert i, og kommer med innspill til forbedringer.

I utgangspunktet planlegger jeg å arbeide videre med utkastet fra cirka 1. september, så det er spesielt velkomment med innspill før den tid. (Innspill kan legges som kommentarer til denne eposten, eller sendes Bjørn Smestad ved Høgskolen i Oslo. Mailadressen er oppgitt i forordet til ressurspakka.)

Litt om bakgrunnen: Ressurspakka er laget av FHiOHL på oppdrag fra rektor ved Høgskolen i Oslo, for å bidra til økt oppmerksomhet rundt temaet i HiOs profesjonsutdanninger. Vi har valgt ut noen sentrale profesjonsutdanninger, men vil naturligvis gjerne omfatte flere i framtida. Og vi håper naturligvis at den kan være til nytte også ved andre høyskoler.

Ressurspakka ligger altså her:
Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene 2.0.

Etiketter: , ,