I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

fredag, september 26, 2008

Lærerutdanningene kartlegger undervisning om homofili

I dagens avdelingsstyremøte ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved HiO ble det gjort følgende enstemmige vedtak:
1. Avdelingsledelsen bes om å kartlegge hvordan lhbt-tematikken behandles ved lærerutdanningene ved avdelingen.
2. Avdelingsledelsen bes om å vurdere om det bør settes i verk tiltak for å styrke behandlingen av temaet.
3. Resultatet av punkt 1 og 2 legges fram for avdelingsstyret.

Bakgrunnen er blant annet at Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil komme med en ny anmodning til høyskoler og universiteter om å behandle temaet i større grad. Dette blir interessant å se hva som kommer ut av dette arbeidet - også med tanke på det arbeidet som nå pågår med en ny utgave av ressurspakka.

Forslaget kom fra undertegnede, og hadde følgende begrunnelse:
I vår la regjeringen fram handlingsplanen ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner” for 2009-2012. I tiltak 15 heter det at ”Kunnskapsdepartementet vil synliggjøre overfor utdanningsinstitusjonene viktigheten av å integrere lhbt-tematikken i relevante utdanningstilbud og forskningsprosjekt”. Det vil i løpet av kort tid bli sendt et brev fra KD som understreker dette.

Også tidligere har det kommet et slikt pålegg: i brev av 20/9-02 ba Det kongelige Utdannings- og Forskningsdepartement alle universiteter, statlige og private høyskoler med lærer-, helse- og sosialfagutdanninger om ”å bidra til økt kunnskap og forståelse om livssituasjonen for homofile og lesbiske bl.a. gjennom fokus på temaet i aktuelle utdanninger som lærerutdanning og helse- og sosialfagutdanning, samt medisin- og psykologiutdanning”.

I det siste har også media (Blikk) interessert seg for saken, og har foretatt en rundspørring om hvordan lærerutdanningsinstitusjonene har fulgt opp departementets anmodning. ("Ingen undervisning om homofili" og "Homofili må inn i fagplanene".) I denne omgang fikk HiO positiv omtale, idet vår allmennlærerutdanning ifølge oppslaget er den eneste som har temaet på dagsorden, i form av en tretimers forelesning som holdes av undertegnede. Det er grunn til å tro at media vil følge opp saken i årene framover.

Med innføringen av Kunnskapsløftet skal tematikken vektlegges sterkere i skolen enn før, ved at det er konkrete fagmål i flere fag, fra småskoletrinnet til videregående skole. Også derfor er det grunn til å styrke temaet i lærerutdanningene.

Etter det jeg kjenner til er undervisning om homofili i dag ikke fagplanfestet i noen fag ved lærerutdanningene. Jeg kjenner ikke til at noen har noen samlet oversikt over hvordan temaet berøres i utdanningene. Som en følge av departementets brev vil det være naturlig å foreta en kartlegging av dette, og deretter vurdere om det bør settes i verk tiltak for å styrke behandlingen av temaet.

Etiketter: ,