I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

mandag, november 10, 2008

Homofili på HiO

5. desember var det et møte i homoforskningsnettverket om "Lærerutdanningens forhold til kjønn og seksualitet" hvor jeg hadde et lite innlegg. Resten av møtet skal jeg blogge om senere, men her er det jeg sa:

Jeg er Bjørn Smestad, og jeg jobber ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Jeg underviser til vanlig i matematikk, men for tida sitter jeg blant annet i avdelingsstyret og er dessuten frikjøpt litt for å arbeide med en ressurspakke om homofili (som jeg skal komme tilbake til), så det blir ikke så mye undervisning for tida.

Jeg vil si litt om hva som bør gjøres, hva vi gjør og hva vi gjør for å gjøre mer…

Hva bør gjøres?
Det er befriende enkelt å argumentere for at homofili bør ha betydelig oppmerksomhet i allmennlærerutdanningen. Temaet står i læreplanene for mange fag etter kunnskapsløftet, det følger av generell del av skolens læreplaner at lærere skal arbeide med det – og forskningsrapporter viser til stadighet at homonegativisme er et stort problem i norsk skole. Og til alt overmål sender departementet brev til oss og ber oss om å jobbe mer med temaet.

Jeg mener at seksualitet dels skal være et tema som man diskuterer – lærerstudentene må få møte og diskutere begreper som heteronormativitet, ”komme ut”-prosess og så videre. De må også jobbe spesifikt med hva en lærer kan gjøre for å få bukt med homonegativisme i klasserommet, for eksempel. I tillegg bør det tas opp som tema i alle fag der det er naturlig – blant annet alle fagene hvor det er egne læreplanmål i grunnskolen (norsk, engelsk, RLE, naturfag og samfunnsfag). Men heteronormativiteten skal man også motarbeide i mange andre sammenhenger – i ethvert fag.

I det virkelige liv er det ikke like enkelt å få denne oppmerksomheten. Alle er vi fagfolk som har våre egne interessefelter som vi gjerne skulle ha sett mer av i fagplanene (for eksempel vil jeg selv gjerne ha mye mer matematikkhistorie inn i matematikkfaget). Selv om jeg mener at homofili kan inkluderes på en naturlig måte i de fleste fag uten å fortrenge særlig mye annet, er det vanskelig for de fleste å tenke slik i en travel hverdag.

Hva gjør vi?
For det første: i de formelle dokumentene som beskriver hva vi skal gjøre – i rammeplanen (som gis av departementet) og fagplanene (som vi har skrevet selv) – er ikke homofili nevnt overhodet.

Avdelingsstyret ved min avdeling vedtok i september at vi skal kartlegge hvordan lhbt behandles i våre utdanninger – herunder allmennlærerutdanningen. Denne kartleggingen er nå kommet i gang, og derfor kan jeg si litt om hva vi faktisk gjør i dag.

Det aller tydeligste og mest konkrete er at vi de siste fem kullene har hatt en tretimers forelesning om ”Holdninger til homofili i skolen” – som jeg har holdt. I likhet med det aller meste andre vi holder på med, er forelesningen frivillig, og oppmøtet har variert, fra kanskje 20 % til nærmere 50 % av kullet.

Når det gjelder undervisningen i fagene, ser vi fra kartleggingen at temaet behandles i forbindelse med bibelfag og etikk (RLE) og om seksualitet i temaet ”Kroppen” (Naturfag). Ut over dette, oppgis det at det er mulig for studenter å velge å jobbe med temaet, for eksempel ved å se på digitale læremidler om seksualitet i IKT eller i en fagoppgave i pedagogikk.

Min private konklusjon er at temaet ikke behandles godt nok slik situasjonen er i dag.

Hva gjør vi for å gjøre mer?
Hva som skjer på basis av denne kartleggingen, er helt uvisst. Det vil helt sikkert være betydelig motstand mot flere pålegg ovenfra om hva fagene må prioritere. Dersom man likevel vil velge en slik linje, er det mulig å legge det inn i rammeplanen for fagene. På institusjonsnivå kan man sette krav til fagplanene at dette perspektivet må med. Det har man på HiO med hell gjort når det gjelder det flerkulturelle. Til å begynne med strevde flere fag med å finne ut hvordan det kunne gjøres, men etter hvert er det blitt en selvfølge. For eksempel jobber vi i matematikkfaget med hvordan matematikken er utviklet i flere kulturer, og hvordan hverdagsmatematikken varierer fra land til land.

På den annen side kan man jo tenke seg at det er en del som gjerne vil inkludere homofili, men ikke får det til. I den forbindelse er vi er i gang med 2. utgaven av en ”ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene”. Dette er tenkt som et verktøy for de som jobber ved profesjonsutdanningene våre og som ønsker å inkludere temaet, men ikke vet hvordan. Den er bygget opp slik:

  • Den har en generell del, som blant annet tar for seg begreper som homofil, bifil, skeiv, heteronormativitet, selvlysende eller usynlig, minoritet i annen potens, homofobi… Erfaringen min – og vel også erfaringen til Rosa kompetanse-prosjektet i helsesektoren – er at det er et felles behov for en del basiskunnskap innen alle utdanninger.
  • Den har så egne deler for de ulike utdanningene – foreløpig sykepleierutdanning, førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning og journalistutdanning. Her skal det være mer utdanningsspesifikke tips. For eksempel: i allmennlærerutdanningsdelen er det både ideer om hvordan man kan legge opp en undervisning om homofili, men også om hvordan homofili kan knyttes til i ulike fag.
  • Til slutt er det en ressursdel med ulike tekster som kan være til nytte.


Denne pakka jobber vi med akkurat nå, og alle er velkomne til å komme med innspill. Selve pakka er å finne i høyremargen på bloggen homoproff.blogspot.com, og innspill kan sendes til meg.

Etiketter: ,