I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

fredag, januar 15, 2010

Ressurspakke 2.0

Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene versjon 2.0 er nå klar.

Lenke til pdf-versjonen ligger i høyremenyen i denne bloggen. Ressurspakka kan også kjøpes i HiO-nettbokhandelen.

Profesjonsutdanningene trenger å styrke sitt arbeid med temaet homofili. Denne ressurspakken skal være et hjelpemiddel i dette arbeidet. Ressurspakken har en generell del med temaer som er aktuelle for alle profesjonsutdanningene og deretter egne kapitler for grunnskolelærer-, førskolelærer-, sykepleier-, journalist-, bibliotekar- og sosialarbeiderutdanningene.

Ressurspakken bygger på førsteutgaven, men er cirka dobbelt så stor. Igjen er det Bjørn Smestad som har vært redaktør og skrevet mye av innholdet, men det er også bestilt egne deler om sosialarbeiderutdanningene (fra Merethe Giertsen og Aud Kirsten Innjord) og om bibliotek- og informasjonsvitenskap (fra Malene Gundersen). Ulike medlemmer i FHiOHL har også vært bidragsytere underveis, og en stor takk går til Hanne Børke-Fykse (i Rosa Kompetanse) som har kommet med mange innspill.

Etiketter: , , , , , ,