I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

tirsdag, mai 31, 2005

Linker, boktitler, filmtitler etc ønskes!

En viktig del av ressurspakken må være henvisninger til gode linker, artikler, filmer, bøker, ressurspersoner, organisasjoner og så videre som kan være relevante for folk her på høyskolen som skal undervise om homofili på sine profesjonsutdanninger. Derfor ber vi alle som kjenner til bøker, artikler, filmer og så videre som kan egne seg til undervisning på høyskolenivå om å legge inn en liten kommentar med tips - enten det gjelder generelle ting eller ting rettet spesielt mot en enkelt utdanning.

Her er en liten smakebit på hva vi har notert så langt - men vi har jo egentlig ikke startet arbeidet med denne lista...

Liste over relevante noveller, romaner, dikt…
Noveller:

Romaner:
- Gudmund Vindland: Villskudd
- Gudmund Vindland: Stjerneskudd

Dikt:
- Karin Boye: Ja visst gör det ont

Liste over relevante filmer
Kortfilmer:
- Hjem til jul.
- Love never dies
- Kysset som fikk snøen til å smelte
- Mors lille Ole
- Different

Lange fiksjonsfilmer:
- Beautiful thing
- Fucking Åmål
- Sebastian

Dokumentarfilmer:
- BE – skitne, syndige meg.
- Jeg elsker hvem jeg vil
- Det er självklart (It’s elementary)

Liste over relevante fagpersoner/organisasjoner
- Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Liste over relevante lenker
- www.homo.se

Case søkes!

Etter gårsdagens idemyldringsmøte ble det enda klarere for oss at noe vi trenger masse av er gode case fra de forskjellige utdanningene. Dette kan være knøttsmå "fortellinger" som viser behovet for å vite noe om homofili, eller beskrivelser av situasjoner som kan være utgangspunkt for drøfting. For eksempel. Det er viktig at disse casene er virkelighetsnære, så jeg oppfordrer derfor alle som har noen ideer/erfaringer om å sende dem til meg (enten ved å legge en kommentar nedenfor eller ved å sende en mail til bjorn.smestad@lu.hio.no).

Et par små eksempler på hva vi tenker oss:
Fra sykepleierutdanningen: En pasient er rasende, og forteller at den mannlige pasienten som han deler rom med har hatt besøk av en "venn", og at disse har kysset og nusset noe verre. "Vår" pasient, som mener at homofili er synd og skam, vil ha seg frabedt å dele rom med sånt noe. Hva gjør man?

Fra lærerutdanningen: Som nyutdannet lærer på en ungdomsskole overhører du at en lærer får en telefon fra en homoorganisasjon, og at din kollega avviser at det er behov for informasjonsbesøk under henvisning til at det ikke er noen homoer på denne skolen. Hva gjør du?

(Begge disse skrev jeg litt raskt nå - jeg vil tippe at andre kan dette bedre...)

På forhånd takk!

fredag, mai 20, 2005

Heteronormativity in a nursing context

Jeg har lest rapporten Heteronormativity in a Nursing Context av Gerd Röndahl (Uppsala Universitet 2005). Hun har undersøkt holdninger til sykepleiere og sykepleierstudenter i Sverige, samt intervjuet både sykepleiere og pasienter om deres erfaringer som homofile blant kolleger og som pasienter/pårørende.

Som tittelen antyder, legger Röndahl stor vekt på heteronormativitet. Hun har følgende beskrivelse av dette (som jeg synes er en god beskrivelse, og som jeg derfor kan tenke meg å bruke videre):
“Heteronormativity is the term used to describe the powerful heterosexual structure and normative principle and is learned very early in life. The term refers to the assumption that heterosexuality is a general norm, i.e., that heterosexuality is the only sexuality of individuals and society. A consequence of heteronormativity is that homosexuals are addressed and treated like heterosexuals. People are assumed to be heterosexuals until they do or say something that disproves this assumption. This means that lesbians or gay men may choose to hide and remain invisible due to fear of negative attitudes and repercussions.” (s. 12)

Hva har så heteronormativitet med sykepleie å gjøre? Vel, som Röndahl skriver: “Arbeid som sykepleier bygger på at sykepleieren har en positiv holdning til alle pasienter og forstår pasientens behov og forstår at hennes/hans egne verdier påvirker hennes/hans handlinger og oppførsel.” (s. 19) Mer konkret deler hun inn i tre overskrifter:

Heteronormativitet i sykepleie


“En vanlig erfaring var at sykepleiere sluttet å kommunisere med pasientene etter at de fikk vite at de var lesbiske. Dermed kan sykepleiernes heteroseksuelle antakelser føre til utbredt uvitenhet om lesbiskes spesielle behov. (...) Lesbiskes og homofile menns spesielle behov relaterer seg til frykten for å bli dårlig behandlet etter avsløringen.” (s. 20) Generelt har sykepleierne og sykepleierstudentene positive holdninger, viser undersøkelsen (skjønt det er noen unntak). Men mange sykepleiere er usikre på hvordan de skal håndtere homofile pasienter, og pleien kan dermed utilsiktet bli mindre “hjertelig” enn pleien av heterofile pasienter.

Fåtallet av sykepleiere med negative holdninger kan naturligvis ha svært negative konsekvenser: “Selv om det ikke skjer ofte, er det sannsynlig at homofile pasienter møter sykepleiere som ville foretrekke å ikke gi dem pleie. Homofile pasienter kan også nøle med å søke den hjelpen de trenger som følge av tidligere møter med negative reaksjoner eller forsømmelser.” (s. 35)

“Undersøkelser har vist at mennesker med de mest negative holdningene av og til blir mindre negative etter møter med homofile menn og lesbiske, og at mennesker med nøytrale/tolerante holdninger kan bli mer positive ovenfor homofile. Men, siden homofile pasienter ofte har vært en skjult gruppe i sykepleien, er åpen mellommenneskelig kontakt nesten umulig og/eller sjelden. For å gjøre homofile pasienter synlige og endre negative holdninger ovenfor homoseksualitet er utdanning en nødvendig start, så vel som et viktig aspekt av praktisk sykepleieetikk.” (s. 37)

Et par sitater fra intervjuundersøkelsen:
“De tar for gitt at jeg er heteroseksuell inntil jeg sier at jeg ikke er det, og da stopper alt opp. Det er typisk i helsevesenet ... det er en veldig gammeldags måte å se på det, synes jeg.”

“Siden jeg har levd med en mann i 24 år, var det hans navn jeg oppga og sa at han var partneren jeg levde sammen med. Da sa sykepleieren: “Okay ... men har du ikke en slektning eller noen?” ... Det var litt rart hvordan hun var så overrasket siden hun som helsearbeider må ha møtt mange homoseksuelle menn.” (s. 39)

Dette siste sitatet er et eksempel på noe som går igjen: hvis pasientene har fylt ut “samboer” på et skjema, blir de spurt om hans navn (hvis pasienten er en kvinne) og omvendt – hvoretter sykepleieren blir overrasket og/eller perpleks når navnet som oppgis har “feil” kjønn.

Men en del oppgir også at de opplevde at kommunikasjonen ble vanskelig fordi sykepleierne var så redd for å si noe “galt”. Disse legger vekt på at det er viktigere å vise en positiv holdning enn at hvert enkelt ord man sier skal være pinlig korrekt.

Arbeidsmiljøet

“Mange homofile menn og lesbiske frykter intoleranse og tap av sosial status hvis deres seksuelle orientering blir kjent på jobben. For å unngå diskriminering og andre typer sårbarhet, skjuler mange homofile sin homoseksualitet og er forsiktige med hvem de deler denne kunnskapen med. (...) En måte å skjule dette er å unngå å svare på spørsmål om – eller diskutere – deres privatliv. (...) Åpenhet er imidlertid en viktig del av evnen til å danne nære, vennskapelige forhold.” (s. 21)

Et sitat fra intervjuundersøkelsen: “Det er ikke det at jeg tror noen kommer til å reise seg opp og si “du er stygg og dum og burde ikke få lov til å eksistere.” Det er mer risikoen for å bli ekskludert som du alltid tar med i betrakning. Jeg tror ikke ... at jeg ville bli ekskludert ... men jeg er redd for å bli behandlet annerledes på et vis ... jeg er alltid redd for at det vil være ... negativt på et vis.” (s. 38)

De homofiles frykt er ikke tatt ut av løse lufta – undersøkelser viser at mange homofile har opplevd latterliggjøring og fordømmende utsagn på jobben.

Pasienter og deres nærmeste


“Mange homofile menn og lesbiske føler seg ikke trygge nok til å komme ut til leger eller annet helsepersonell, og utsetter dermed å søke behandling. (...) Flere studier har vist at homofile pasienter frykter intoleranse og tap av sosial status hvis de avslører sin seksuelle orientering – for eksempel ved å introdusere sin partner av samme kjønn.” (s. 22) Vi ser at dette naturligvis kan være en belastning i en situasjon hvor man trenger all den støtte man kan få. Röndahl fortsetter: “Derfor eksisterer den uanerkjente, usynlige homofile pasienten ofte i stillhet, i frykt for fordømmende holdninger fra uvitende sykepleiere.” (s. 22)

Et sitat fra intervjuundersøkelsen: “... i min erfaring som både pasient og nærmeste pårørende har det vært verre å være pårørende ... Som pasient er de nesten nødt til å ta seg av meg, men som pårørende kan de ignorere meg ... som om det at jeg er der gjør pasienten homoseksuell – hvis jeg ikke var der, ville hun ha vært bare nok en pasient i mengden. Men siden hun har meg med seg – blir hun plutselig noe annet ... og det er sannsynligvis enklere å bare lukke øynene og late som jeg ikke er der ... men jeg kan egentlig bare tolke det dithen at de ikke aksepterte at vi hadde et homoseksuelt forhold ... De ville mye heller snakke til våre foreldre, selv om vi er voksne...” (s. 40)

I løpet av intervjustudien har Röndahl samlet tanker om hva som burde legges vekt på i forhold til homofile menn og lesbiske som kolleger, pasienter eller partnere. Her er hennes oppsummering:

Gjøre homofile og homofil kultur synlig ved:

 • Hvis du er homofil, snakk til kollegene om ditt hverdagsliv for å spre kunnskap om homokultur.
 • Danne fora og diskusjoner på en generell basis om homotemaer i sykepleiekontekst.
 • Bruk homofile ansatte som en ressurs i sykepleie siden de innehar stor kompetanse om sin egen kultur og også har erfaring som en minoritet.
 • Vær klar over at lesbiske er mindre åpne og derfor mindre synlige enn homofile menn, men at det sannsynligvis er like mange av dem.


Sykepleiere bør tenke over:

 • Alle pasienter er ikke heterofile, det eksisterer andre typer familier.
 • Bruk kjønnsnøytrale termer om familie, slik som: “Bor du alene eller sammen med noen? Hvem bor du sammen med?”
 • Hvis pasienten er åpen om sitt homofile liv, still spesifikke spørsmål ved registreringen, som: “Hvor åpen er du? Kan du plasseres i et rom med to pasienter selv hvis partneren besøker deg? Får du støtte fra venner og familie og din partners familie? Kommuniserer din partner med dine foreldre og søsken?”
 • Spør pasienten direkte hva han/hun ønsker at de ansatte skal kalle hans/hennes partner og hvordan det skal dokumenteres.
 • Snakk direkte med pasienten om hans/hennes partner på en nøytral måte.
 • Skravl med pasienten og dens partner om nøytrale ting hver dag.
 • Mange single homofile menn og lesbiske har et svakt sosialt nettverk og avhenger derfor av hjelp fra sykepleiere.
 • Eldre homofile er oftest hemmelighetsfulle om sin homoseksuelle livsstil og lever ofte et dobbeltliv sosialt.
 • Eldre homofile har ofte få nære venner å vende seg til når de har behov for hjelp og støtte.
 • Eldre homofile er spesielt sensitive til det verbale og ikke-verbale språket som brukes, og mange bruker et kodespråk som ofte bare er kjent blandt noen få andre mennesker.
 • Ha homolitteratur og annen informasjon, for eksempel fra lokale homoforeninger, i venterommet og andre offentlige steder.


Sykepleiere bør vite mer om:

 • Forskjellige familiekonstellasjoner
 • Homofile forhold
 • Fordommer basert på seksualitet
 • Normpress og kulturelle verdiers relevans for interkulturell kommunikasjon (og hvordan de leder til normale, gjensidige ambivalente følelser.


Jeg tror at mye av dette vil ha en naturlig plass i det videre arbeidet knyttet til sykepleierutdanningene. Er det noen som har synspunkter på det som kommer fram her?

mandag, mai 09, 2005

Leger og homofili

Jeg har vært på et seminar arrangert av Skeive Medisinstudenter om "klinisk kommunikasjon med homofile pasienter".

Seminaret besto av flere deler. Etter kort info om Skeive Medisinstudenter, fortalte ei ung lesbe (fra LLH Oslo/Akershus) om sin egen "komme ut"-historie. Blant mangt hun fortalte, festet jeg meg ved et utsagn om at hennes "komme ut"-historie nok ble noe mer kronglete enn nødvendig fordi "jeg passet ikke inn i det bildet jeg hadde av lesbiske" (noe som vel tydeliggjør viktigheten av MASSE - og variert - åpenhet).

Ole Georg Munkvold, psykiater og overlege ved GID-klinikken ved Rikshospitalet (GID = gender identity disorder) foreleste morsomt og interessant om "komme ut"-prosessen. Han poengterte at veien fram til erkjennelse ofte er lang, og for mange er den også svært smertefull og krisepreget. Han mente at de fleste homser/lesber kjemper mot sin egen internaliserte homofobi hele livet. Og han presiserte at det å komme ut for de fleste er en livslang prosess.

Etter pausa fortsatte Munkvold med en del som omhandlet hvordan legen kan hjelpe en ung homofil i "komme ut"-prosessen. Det jeg sitter igjen med etter denne delen er i hovedtrekk at en lege selv må ha en del kunnskap om homofili, han må vise tydelig at han aksepterer homofili (nøytralitet kan oppfattes som avvisning), han må allminneliggjøre og vise interesse. Det er viktig at allmennlegen viser (for eksempel ved brosjyrer på venterommet) at seksuell legning er innenfor allmennlegens interessefelt, at han ikke stiller spørsmål som forutsetter heterofili (jf. heteronormativitet) og at legen må være obs på at depresjon i en del tilfeller kan skyldes homofili.

Alt i alt var det vel ikke de store overraskelsene for meg i dette seminaret, men det var nyttig for å rydde litt opp i tankene mine. Det ble klarere for meg at kunnskap om "komme ut"-prosessen er grunnleggende for helsepersonell (og for lærere etc.) Derimot skulle jeg gjerne skaffet meg mer innsikt i de mer "medisinske" sidene ved det å ha homofile pasienter.

Seminaret viste også styrken ved de gode case - de poengterte historier. Både historien om 15-åringen som ble tatt med til legen for sin homofili, som der ble møtt av en rådløs lege og som senere tok sitt eget liv - og historien om homsen som ringte LLH for å få til et besøk på skolen sin, hvoretter LLH ringte skolen og ble avvist med at "i Gudbrandsdalen er det ingen homofile" fungerer som gode knagger å henge videre refleksjoner på.

På min "to do"-liste har jeg ført opp å finne ut mer om arbeidet til Homofile og lesbiske legers forening og å sjekke hva som står om homofile i de siste årgangene av Tidsskrift for Den norske lægeforening. Åsmund Iversen viste dessuten til en undersøkelse fra Uppsala om hvordan homofile blir mottatt i helsevesenet - den bør jeg også se på. Men det blir en annen dag.

Innspill?

fredag, mai 06, 2005

Gjennomføringsplan

Jeg har (med ymse innspill fra andre) laget en "gjennomføringsplan" for arbeidet med denne ressurspakken, som ligger i margen her (i Word-format). Innspill er velkomne.

Som vi ser er det et rikt mangfold av profesjonsutdanninger ved HiO, men det er noen "opphopningspunkter" i og med at det er flere som har interesse for et eller flere av følgende områder:
- barnet/ungdommen
- pasienten
- familien til den vi primært har å gjøre med
- kolleger
- andre vi kommer i kontakt med i vårt yrkesliv

Dermed tror jeg dette kan være noen fokuspunkter i arbeidet. Kommentarer?