I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

mandag, august 01, 2005

Gjennomgang av rammeplanene

Jeg har nå tatt en kjapp gjennomgang av rammeplaner og fagplaner i alle profesjonsutdanningene ved HiO. Resultatet ligger her.

Det jeg har gjort er at jeg har gjort en opptelling av enkelte ord i ramme-, studie- og fagplaner. Det viser seg (ikke overraskende) at ord som "homofili" i svært liten grad er med i planverket. Jeg har også (for sammenlikningens skyld) sett hvor mange ganger ordene "flerkulturel*" og "kjønn" er med, og det viser seg at det ER mulig å inkludere slike perspektiver i planene.

Dernest har jeg lest/skummet gjennom planene på det øverste nivået (det vil si ramme- eller studieplaner) og notert meg de stedene det står mål som ut fra mitt skjønn har med homofili å gjøre. Dette er ganske mange steder, og de fleste profesjonsutdanninger har med slike formuleringer. Dette er imidlertid formuleringer som ikke går konkret på homofili, og det finnes sikkert muligheter for IKKE å tolke homofili inn i dem.

For ordens skyld: jeg er naturligvis ikke fagmann på alle disse områdene. Jeg er ytterst interessert i innspill fra alle om ting jeg har oversett eller tanker man gjør seg når man ser dette.