I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

mandag, oktober 03, 2005

Ressurspakkeskriving...

Arbeidet med ressurspakken går langsomt framover. Siden sist har jeg jo vært på Homokonferansen i Bodø, og har fått en god del innspill derfra. Vi har fått lov til å bruke stoff fra LLHs brosjyrer, og jeg har også skrevet litt knyttet til allmennlærerutdanningen.

Dokumentet "ressurspakke" som ligger i margen her, er på et vanvittig tidlig stadium, men likevel sier det kanskje nok om strukturen vi har tenkt oss til at det kan danne grunnlag for innspill. Det er derfor det er lagt ut.

(Vi tenker oss at ressurspakka til slutt skal være webbasert (muligens i tillegg til å trykkes), men webkyndige har rådet meg til å jobbe med det som et dokument først - det er for mye styr å holde orden på en webstruktur samtidig som man tenker innhold.)