I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

onsdag, desember 07, 2005

Førskolelærerutdanningen

Leif Askland har skrevet et utkast til delen som omhandler førskolelærerutdanningen. Som vanlig er vi ivrige på å få innspill til justeringer/forbedringer.

(Utkastet er innarbeidet i utkastet til ressurspakke som ligger i høyremargen her...)