I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

onsdag, august 02, 2006

Fem prosent av svenske skolebarn er intolerante mot minoriteter

Brottsförebyggande rådet har gjort en undersøkelse som viser at fem prosent av skolebarn er intolerante mot minoriteter. Eksempelvis er 8 prosent intolerante mot muslimer, 6 prosent intolerante mot jøder og 7 prosent intolerante mot homofile.

Hvilket er en påminning om at lærerne (og dermed lærerutdanningene) har en jobb å gjøre...